We Create Clips … Let’s Share

งานไหนที่คุณไม่ได้ไป…..เราไป

ไม่ได้แวะเข้ามานานเชียว มิถุนายน 21, 2012

Filed under: general — clip2share @ 12:17 pm

ผมไม่ได้แวะเข้ามาในนี้ประมาณ 3 ปีกว่าๆเห็นจะได้ รู้สึกประหลาดใจมากๆว่า ยังมีคนเข้ามาแวะเวียนชม Clip2share อยู่ทุกวัน จนบัดนี้เกินแสนไปแล้ว อยากจะฉลอง แต่ไม่รู้จะฉลองยังไงดี ฮู่เร่…… ^ ^