We Create Clips … Let’s Share

งานไหนที่คุณไม่ได้ไป…..เราไป

M Shield กันรังสีจากโทรศัพท์มือถือแย่างมีประสิทธิภาพ Clip2share พิสูจน์แล้ว สิงหาคม 30, 2007

Filed under: Exhibition,Health Cusien & Beauty — clip2share @ 4:02 pm

ถึงขั้นเจาะเลือดพิสูจน์ประสิทธิภาพของเจ้า M Shield กันเลยทีเดียว เลยได้เห็นถึงความสามารถในการป้องกันรังสีจากโทรศัพท์มือถือที่แผ่ออกมา โดย M Shield จะทำการปล่อยคลื่นความถี่ต่ำมาหักล้างกับความถี่สูงทำให้ลดอันตรายที่เกิดขึ้นกับร่างกายเรา จากผลการตรวจเลือดจะเห็นได้ว่า การหมุนเวียนของเม็ดเลือดดีขึ้น มีการกระจายของเม็ดเลือดมากขึ้น นับว่าของเค้าดีจริงๆ ถึงกล้ามาพิสูจน์กันให้เห็นขนาดนี้

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s